Vad innebär ekologiskt?

När det gäller växtodling innebär ekologisk odling att man framför allt arbetar förebyggande när det gäller ogräskontroll och angrepp av skadegörare. Man använder växtmaterial som är lämpliga för de förhållanden som råder. Om ett angrepp av skadegörare skulle visa sig får man vidta alternativa åtgärder. Det kan till exempel handla om att använda rovdjur som äter upp skadegöraren eller använda växtextrakt som skadegöraren inte tål. Vidare kan man använda doftfällor för att locka skadegöraren in i fällan i stället för att gå på växten.

Konstgödning är förbjuden i ekologisk odling. Till skillnad från stallgödsel är konstgödning lättlösligt. Till en början kan detta verka bra eftersom växten snabbt får tillgång till näring men i långa loppet innebär detta en hög risk för att näringsämnena rinner med regnvatten vidare till närliggande vattendrag och sjöar och där orsakar övergödning. Ett grundantagande i ekologisk odling är att hushålla med näringen och istället bygga upp jordens bördighet.

  • För dig som konsument innebär det att ekologiska varor som du köper är fria från bekämpningsmedel eller rester av bekämpningsmedel.
  • Genom att köpa ekologiska varor bidrar du till ett mer hållbart jordbruk. Bekämpningsmedel sprids inte i vår omgivande miljö och inte heller till grundvatten.
  • Genom att köpa ekologiskt bidrar du också till minskad övergödning då lättlöslig konstgödning inte får användas.
  • Du stödjer den biologiska mångfalden eftersom ekologiska odlingar har visat sig innehålla ett större antal djurarter än konventionell odling. Ett större antal arter bidrar till ett bättre balanserat ekosystem.
Denna logga visar att produkten är ekologisk och framtagen både enligt EU-regler och KRAVs regler.
Denna bild visar att produkten är ekologiskt odlad och godkänd av EU