Lilla trädgårdsdesignen

Jag kommer hem* till  din/er trädgård. Vi går gemensamt igenom era önskemål kring hur ni vill att trädgården ska användas och förändras. Jag arbetar fram en översiktlig skiss på trädgårdens nya form och funktion. En revidering av skissen ingår om så önskas.  
PRIS: 17 000 kr

 

Stora trädgårdsdesignen

Jag kommer hem* till  din/er trädgård. Vi går gemensamt igenom era önskemål kring hur ni vill att trädgården ska användas och förändras. Jag arbetar fram en översiktlig skiss på trädgårdens nya form och funktion. En revidering av skissen ingår om så önskas. 

Utöver detta ingår också detaljerade växtlistor samt skötselråd.  PRIS: 28000kr

Växthusrådgivning

Ska du köpa växthus? Men vet inte riktigt vad? Glas, kanalplast, lusthus, odlingstunnel, eller?

Idag är utbudet stort. Jag kommer hem* till din/er trädgård. Vi går gemensamt igenom vad ni vill använda växthuset till, vilka alternativ som finns, vad man kan tänka på när man bygger växthuset. Vi avslutar med att summera på papper/i dator det vi diskuterat. Cirka två timmar. PRIS: 3500kr


 

Lilla köksträdgården

Jag gör ett hembesök* och vi diskuterar gemensamt vilka önskemål och förutsättningar som finns för att anlägga en ny köksträdgård eller väcka liv i en äldre. Jag arbetar fram en översiktlig skiss med förslag på hur köksträdgården kan utformas.
PRIS: 11500kr

Stora köksträdgården

Jag gör ett hembesök* och vi diskuterar gemensamt vilka önskemål och förutsättningar som finns för att anlägga en ny köksträdgård eller väcka liv i en äldre. Jag arbetar fram en översiktlig skiss med förslag på hur köksträdgården kan utformas.

I detta paket ingår även detaljerade växtförslag, skötselråd och förslag till växtföljd. PRIS: 17000kr

*i hembesök ingår 40km från Eslöv. Vid längre sträckor tillkommer reseersättning.